Komandos stilius

Power Source Team

Maitinimo šaltinio komanda

Liyuan annual meeting style

Liyuan metinio susitikimo stilius

Liyuan team annual meeting style

Liyuan komandos metinio susitikimo stilius

Group photo of Liyuan team

Liyuan komandos grupinė nuotrauka

Group photo of Liyuan team2

Liyuan komandos grupinė nuotrauka

Liyuan Team Fire Drill

Liyuan komandos ugniagesių pratybos

Liyuan team style

Liyuan komandos stilius

Liyuan Fire Drill

Liyuan ugniagesių treniruotė