Įmonės albumas

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery pramonės parkas

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery pradėjo savo darbą labai sėkmingai

Liyuan battery office style

Liyuan akumuliatoriaus biuro stilius

Liyuan Battery Office

Liyuan baterijos biuras

Power Source Office

Energijos šaltinio biuras

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan baterijos kultūros siena

Liyuan Culture Wall

Lijuano kultūros siena

Liyuan battery roll core area

Liyuan akumuliatoriaus ritinio šerdies sritis

Liyuan battery welding area

Liyuan akumuliatoriaus suvirinimo sritis

Liyuan battery testing room

Liyuan akumuliatoriaus bandymų kambarys